V roku 2008, keď vyšiel 2. diel dokumentárnej série Zeitgeist a vzniklo rovnomenné hnutie, sa začali na Slovensku stretávať jeho prví priaznivci, ktorí fungovali zároveň s Projektom Venus. Robili sa prednášky, diskusie, prebehlo osobné stretnutie s Jacquom Frescom, vznikol web, stránky na sociálnych sieťach, občianske združenie, nadaboval sa 3. diel série Zeitgeist so známymi slovenskými hercami a zriadili sa spoločné priestory pre stretávanie sa v bratislavskej Petržálke. Neskôr sa obe hnutia na svetovej úrovni kvôli obsahovým nezhodám oddelili. Pôvodní aktivisti na Slovensku so svojimi aktivitami z rôznych dôvodov skončili, avšak vznikla tu samostatná facebooková stránka a skupina venovaná výhradne Projektu Venus, ktorú založil Boris Figeczký. Pribral Martina Bača na pomoc s grafikami a Mateja Kotiana s prekladmi, ktorý sa zároveň pustil do prekladu knihy The best that money can´t buy.

V roku 2016 nastal ďalší zlom, keď iný aktivista Marek Kopilec vstúpil do novovznikajúcej ľavicovej iniciatívy DAV DVA, ktorá začala vydávať svoj magazín s tým, že tam bude propagovať Zdrojovú ekonomiku. Po rozhovoroch s mnohými aktivistami tohto Projektu a mnohých článkoch na túto tému tiež na portáloch niejetotak.sk a ďalších, dostali možnosť vystúpiť na ich konferenciách o alternatívach pre 21. storočie s prvými prednáškami Tomáš Martinčok vo februári v Žiline a  Štefan Buchta v apríli v Trnave. Vďaka výzve na facebookovej stránke vznikol tím, ktorý preložil 109 najčastejšie kladených otázok. Výrazné aktivity vyvíjal Adam Šipkovký pri titulkovaní videí. Po vystúpení Mareka Kopilca z tejto iniciatívy kvôli obsahovým nezhodám ešte súhlasil, že príde na ich konferenciu v januári 2018 na túto tému prednášať do Banskej Bystrice. Ešte predtým prebehli stretnutia po Slovensku s cieľom nájsť ďalších aktivistov.

Paradoxne sa sily spojili a aktivity začali viac rozvíjať spolu s českou stranou, kedy tamojší POC (Point of contact resp. kontaktná osoba) Jakub Schön prišiel v júni prednášať do Bratislavy na Klimatickú konferenciu. 1. spoločná konferencia aktivistov z oboch krajín v júli v Brne bola odrazom k tomu, aby sa začali prípravy pre vznik webovej stránky, podporného občianskeho združenia s názvom Projekt udržateľnosti a pre 2. ročník spoločnej konferencie na konci júna v roku 2018 na ešte vyššej úrovni. Zakladajúcimi členmi združenia sa stali Marek Juhár, Miroslav Brunner, Marek Kopilec, Lucia Ďurčová a Adam Veselovský. Posledne menovaný začal s prekladmi výziev globílnej sekcie. Zároveň sa stanovil cieľ, aby Tomáš Martinčok a Lucia Ďurčová čím skôr ukončili POC vzdelávací program a pomohlo sa Jakubovi pri Plzni s realizáciou základov budúcej ekodedinky, s potenciálom prerásť do potrebnej infraštruktúry požadovanou globálnou sekciou.