Originálne dizajny Jacque Fresca

O nás

V roku 2008, keď vyšiel 2. diel dokumentárnej série Zeitgeist a vzniklo rovnomenné hnutie, sa začali na Slovensku stretávať jeho prví priaznivci, ktorí fungovali zároveň s Projektom Venus. Robili sa prednášky, diskusie, prebehlo osobné stretnutie s Jacquom Frescom, vznikol web, stránky na sociálnych sieťach, občianske združenie, nadaboval sa 3. diel série Zeitgeist so známymi slovenskými hercami a zriadili sa spoločné priestory pre stretávanie sa v bratislavskej Petržálke

Projekt Udrzatelnosti Konferencia TVP